Alto zmizlo z cenika Suzuki Slovensko, takže asi koniec na Slovensku raz a navždy.