Musím sa pochváliť.
Môj príspevok "dedukčný" z 18.10.