Zaujímavá vecička na predídenie natankovania benzínu do diesla: Caparo RightFuel

Našróbuje sa na hrdlo nádrže a nedovolí zasunúť užšiu benzínovú pištol do hrdla. V produkt-liste majú pre GV a Swift