Skôr ako napíšem ako by to malo fungovať, tak upozorňujem, že tento postup nemám vyskúšaný, či skutočne funguje, takže každý skúša na vlastnú zodpovednosť (ale Nemci sa dušujú že to beží takto bez problémov).

Možnosť číslo 1:
Podľa ročníka sa môže diagnostická zásuvka nachádzať buď v motorovom priestore, alebo v kabíne.
Je to 6 pinová zásuvka, pričom obsadených je len 5 z nich.

Pri vypnutom zapaľovaní je potrebné premostiť kontakty čierneho vodiča a žlto-fialového.
Po premostení zapnúť zapaľovanie a mala by začať blikať kontrolka Check Engine

Bude vyblikávať kód chyby, napr.:
--------x----x-x---------- blikne....potom dlhšia pauza.... a blikne krátko po sebe 2x = t.j. chyba 12 (blikanie ide cyklicky dookola)
--------x-x----x-x-x--------- blikne 2x ...... potom dlhšia pauza ....a blikne 3x = chyba 23


Možnosť č. 2
U niekorých modelov sa vyskytoval tzv. diagnostický vypínač (pod volantom pod krytom tyče riadenia)

Po stlačení tohto vypínača a pri zapnutom zapaľovaní kontrola Check Engine rovnako vyblika chybu.


Zoznam chýb: (je v nemčine a technická nemčina nie je moja silná stránka)
12 žiadna chyba
13 Lambda sonda - signal nečitateľný
14 Temperaturfühler Kühlmittel Unterbrechung/Plusschluss - signál nečitateľný (predpokladám že ide o čidlo teploty)
15 Temperaturfühler Kühlmittel Masseschluss - signál nečitateľný (predpokladám že ide o čidlo teploty)
21 Drosselklappenpotentiometer Unterbrechung/Plusschluss
22 Drosselklappenpotentiometer Masseschluss
23 Temperaturfühler Ansaugluft Unterbrechung/Plusschluss
24 Fahrgeschwindigkeitssensor - snímač rýchlosti
25 Temperaturfühler Ansaugluft Masseschluss
31 Saugrohrdruckfühler Masseschluss
32 Saugrohrdruckfühler Unterbrechung/Plusschluss
33 Luftmassenmesser - snímač prietoku vzduchu
34 Luftmassenmesser -
41 Zündsignal - kein Signal
42 Drehzahl-/Bezugsmarkengeber - kein Signal innerhalb von 2s beim Starten
Trvalé svietenie Check Engine - Störung Steuergerät

Vymazanie chýb:

Vypnúť zapaľovanie. Odpojiť batérie. Zošlapnúť brzdový pedal aspoň na 5 sekund. Pripojiť batériu. Naštartovať


Ak to niekto vyskúša, dajte vedieť či to funguje.