A jéje u vás sa používa šůviks na mazanie? U nás na topánky. Na mazanie je u nás kolomaž.
Do Suzuki.