BB Code

Vysvetlenie

BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.

Zoznam BB kód

 1. Tučne / Lomene / Podčiarknutie
 2. Farba
 3. Veľkosť
 4. Písmo
 5. Zvýraznenie
 6. Doľava / Doprava / Na stred
 7. Odsadenie
 8. Odkazovanie E-mailu
 9. Odkazovanie webu (URL)
 10. Odkazovanie témy
 11. Odkazovanie príspevku
 12. Guličkové zoznamy / Číslované zoznamy
 13. Obrázky
 14. Videos
 15. Kód
 16. PHP kód
 17. HTML kód
 18. Citácia
 19. Stop BB Code Parsing
 20. Príloha
 21. YouTube
Incorrect BB Code Usage:
 • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
 • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Tučne / Lomene / Podčiarknutie

Tagy [b], [i] a [u] vám umožňujú formátovať text ako tučný, lomený a podčiarknutý.

  • [b]text[/b]
  • [i]text[/i]
  • [u]text[/u]
  Použitie
  • [b]tento text je tučný[/b]
  • [i]tento text je lomený[/i]
  • [u]tento text je podčiarknutý[/u]
  Príklad použitia
  • tento text je tučný
  • tento text je lomený
  • tento text je podčiarknutý
  Príklad výsledku

Farba

[color] tag vám umožňuje zmeniť farbu vášho textu.

 • [color=Voľba]text[/color]
  Použitie
 • [color=blue]tento text je modrý[/color]
  Príklad použitia
 • tento text je modrý
  Príklad výsledku

Veľkosť

[size] tag vám umožňuje zmeniť veľkosť písma vo vašom texte.

 • [size=Voľba]text[/size]
  Použitie
 • [size=+2]text je dvakrát väčší ako normálny[/size]
  Príklad použitia
 • text je dvakrát väčší ako normálny
  Príklad výsledku

Písmo

[font] tag vám umožňuje zmeniť písmo vášho textu.

 • [font=Voľba]text[/font]
  Použitie
 • [font=courier]tento text je písmom courier[/font]
  Príklad použitia
 • tento text je písmom courier
  Príklad výsledku

Doľava / Doprava / Na stred

Tagy [left], [right] a [center] vám umožňujú zarovnať text doprava, doľava a na stred.

  • [left]text[/left]
  • [center]text[/center]
  • [right]text[/right]
  Použitie
  • [left]tento text je zarovnaný doľava[/left]
  • [center]tento text je zarovnaný na stred[/center]
  • [right]tento text je zarovnaný doprava[/right]
  Príklad použitia
 • tento text je zarovnaný doľava
  tento text je zarovnaný na stred
  tento text je zarovnaný doprava
  Príklad výsledku

Odsadenie

[indent] tag umožňuje odsaďovať váš text.

 • [indent]text[/indent]
  Použitie
 • [indent]Toto je odsadený text[/indent]
  Príklad použitia
 • Toto je odsadený text
  Príklad výsledku

Odkazovanie E-mailu

[email] tag vám umožňuje vložiť odkaz na E-mailovú adresu. Môžete k nemu pridať voliteľný parameter 'name'.

  • [email]text[/email]
  • [email=Voľba]text[/email]
  Použitie
  • [email]j.doe@example.com[/email]
  • [email=j.doe@example.com]Kliknutím mi zašlete E-mail[/email]
  Príklad použitia
 • Príklad výsledku

Odkazovanie webu (URL)

[url] tag vám umožňuje vytvoriť odkaz na stránky a súbory. K odkazu môžete pridať voliteľný parameter 'name'.

  • [url]text[/url]
  • [url=Voľba]text[/url]
  Použitie
  • [url]https://www.suzukiclub.sk[/url]
  • [url=https://www.suzukiclub.sk]Suzuki Club[/url]
  Príklad použitia
 • Príklad výsledku

Odkazovanie témy

[thread] tag vám umožňuje pridať odkaz na tému s určitým ID témy. Môžete pridať voliteľný parameter 'name'.

  • [thread]ID témy[/thread]
  • [thread=ID témy]text[/thread]
  Použitie
  • [thread]42918[/thread]
  • [thread=42918]Kliknite na mňa![/thread]
  (Poznámka: ID témy/ID príspevku je iba príklad a odkaz na tému/príspevok nemusí byť platný.)
  Príklad použitia
 • Príklad výsledku

Odkazovanie príspevku

[post] tag vám umožňuje pridať odkaz na príspevok s určitým ID príspevku. Môžete pridať voliteľný parameter 'name'.

Guličkové zoznamy

[list] tag vám umožňuje vytvárať jednoduché guličkové zoznamy bez špecifikácie ďalších parametrov. Bez špecifikácie parametra bude každá položka zoznamu uvedená značkou [*].

 • [list]text[/list]
  Použitie
 • [list]
  [*]Položka zoznamu 1
  [*]Položka zoznamu 2
  [/list]
  Príklad použitia
  • Položka zoznamu 1
  • Položka zoznamu 2
  Príklad výsledku

Číslované zoznamy

[list] tag tiež s ďalším parametrom umožňuje vytvárať číslované zoznamy. Parameter môže mať hodnotu 1 (číslovaný zoznam) alebo A (abecedný zoznam s veľkými písmenami) alebo a (abecednný zoznam s malými písmenami) alebo I (číslovaný zoznam veľkými rímskými číslami) alebo i (číslovaný zoznam malými rímskými číslami).

 • [list=Voľba]text[/list]
  Použitie
 • [list=1]
  [*]Položka zoznamu 1
  [*]Položka zoznamu 2
  [/list]

  [list=A]
  [*]Položka zoznamu 1
  [*]Položka zoznamu 2
  [/list]

  [list=a]
  [*]Položka zoznamu 1
  [*]Položka zoznamu 2
  [/list]
  Príklad použitia
  1. Položka zoznamu 1
  2. Položka zoznamu 2
  1. Položka zoznamu 1
  2. Položka zoznamu 2
  1. Položka zoznamu 1
  2. Položka zoznamu 2
  Príklad výsledku

Obrázky

[img] tag vám umožňuje vkládať externé obrázky do vašich príspevkov. Môžete ich tiež kombinovať s tagom [url] a vytvoriť tak z obrázku odkaz.

 • [img]text[/img]
  Použitie
  • [img]https://www.suzukiclub.sk/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] (Bez odkazu)
  • [url=http://www.example.com] [img]https://www.suzukiclub.sk/images/statusicon/forum_new-48.png[/img] [/url] (S odkazom)
  Príklad použitia
  • (Bez odkazu)
  • (S odkazom)
  Príklad výsledku

Videos

The [video] tag allows you to embed videos from various video services within your posts.

 • [video]text[/video]
  Použitie
  • [video=youtube;eOUq4Z6R7xI]http://www.youtube.com/watch?v=eOUq4Z6R7xI[/video]
  Príklad použitia
  Príklad výsledku

Kód

[code] tag vybere písmo s konštantnou šírkou (monospace) a zachová všetky medzery.

 • [code]text[/code]
  Použitie
 • [code]
  <script type="text/javascript">
  <!--
      alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  [/code]
  Príklad použitia
 • Kód:
  <script type="text/javascript">
  <!--
  	alert("Hello world!");
  //-->
  </script>
  Príklad výsledku

PHP kód

[php] tag funguje rovnako ako tag [code] , ale naviac zvýrazní syntax PHP kódu. Aj keď je primárne navrhnutý pre PHP, môže správne zobraziť i niektoré jazyky s C syntaxom.

 • [php]text[/php]
  Použitie
 • [php]
  $myvar = 'Hello World!';
  for ($i = 0; \$i < 10; \$i++)
  {
      echo $myvar . "\n";
  }
  [/php]
  Príklad použitia
 • PHP kód:
  $myvar 'Hello World!';
  for (
  $i 0$i 10$i++)
  {
      echo 
  $myvar "\n";

  Príklad výsledku

HTML kód

[html] tag vám umožňuje zvýrazniť HTML kód v texte.

 • [html]text[/html]
  Použitie
 • [html]
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  [/html]
  Príklad použitia
 • HTML kód:
  <img src="image.gif" alt="image" />
  <a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
  Príklad výsledku

Citácia

[quote] tag vám umožňuje citovať text niekoho iného.

  • [quote]Citácia[/quote]
  • [quote=Užívateľské meno]text[/quote]
  Použitie
  • [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  • [quote=John Doe;41542]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
  Príklad použitia
  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Citácia Pôvodne odoslal John Doe
   Lorem ipsum dolor sit amet
  • Citácia Pôvodne odoslal John Doe Zobraziť príspevok
   Lorem ipsum dolor sit amet
  Príklad výsledku

Zvýraznenie

[highlight] tag vám umožní zvýrazniť váš text.

 • Použitie
  [highlight]text[/highlight]
 • Príklad použitia
  [highlight]tento text je zvýraznený[/highlight]
 • Príklad výsledku
  tento text je zvýraznený

Stop BB Code Parsing

[noparse] tag umožňuje zakázať parsovanie BB kódu pre časť príspevku.

 • [noparse][b]text[/b][/noparse]
  Použitie
 • [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
  Príklad použitia
 • [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]
  Príklad výsledku

Príloha

[attach] tag umožňuje zobrazenie prílohy v príspevku na inom mieste ako v jeho pätičke. Zobrazí iba prílohy, ktoré sú súčasťou príspevku, v ktorom je použitý.

 • [attach]ID prílohy[/attach]
  Použitie
 • [attach]12345[/attach]
  Príklad použitia
 • Príklad výsledku

YouTube

 • [youtube]text[/youtube]
  Použitie
 • [youtube]JFwCCL0Vh6U[/youtube]
  Príklad použitia
 • Príklad výsledku