Suzuki Club FAQ

Tu nájdeš odpovede na najčastejšie otázky o tom ako fórum funguje. Klikni na témy nižšie, alebo použi vyhľadávacie okno vyššie.

Pravidlá diskusie a písania príspevkov

Každý užívateľ je povinný rešpektovať pravidlá diskusie a písania príspevkov na fóre, ktoré sú bližšie vysvetlené v sekcii VITAJ/WELCOME.

Nemožnosť prihlásiť sa

Z dôvodu migrácie si musíš pre úspešné prihlásenie vyžiadať nové heslo, ako keby si ho zabudol. Pri vypĺňaní položky e-mail, na ktorý sa "nové" heslo má zaslať, je nutné uviesť e-mail, ktorý si zadal pri registrácii.

Zobrazenie nových príspevkov

Stlačením voľby NOVÉ PRÍSPEVKY na vrchnej lište sa zobrazia nové príspevky.

Smajlíci a formátovanie textu

Pre využívanie "formátovania textu" a vkladania "smajlíkov" do jednotlivých príspevkoch je potrebné jednoduché nastavenie Prostredia pre úpravu správ, ktoré môžeš vykonať v časti VÁŠ OVLÁDACÍ PANEL a následne v sekcii MOJE NASTAVENIA po kliknutí na položku VŠEOBECNÉ NASTAVENIA takto: Po načítaní stránky prosím prejdi na spodok stránky a v časti "Ostatné nastavenia" zmeň voľbu "Základný editor - jednoduché textové okno" na voľbu "Pokročilé prostredie - WYSIWYG úpravy". Následne nezabudni potvrdiť úpravu tlačítkom "Uložiť zmeny". Následne budete môcť využívať plne grafické prostredie pri písaní príspevkov.

Avatar a obrázok profilu

Pre zobrazovanie Avataru a Obrazku profilu pri mene vlož rovnaký obrázok do oboch položiek (Avatar aj Obrázok profilu).

Vkladanie prílohy do odpovede

Skontroluj si nastavenie podľa FAQ nápovedy "Smajlíci a formátovanie textu". Ak je nastavenie správne, pri odpovedi na príspevky sa zobrazí ponuka možností na formátovanie textu. Po kliknutí na ikonu "Sponka" máš možnosť vložiť prílohu podľa inštrukcií, ktoré sa Ti zobrazia.

Nekorektné zobrazovanie času

Klikni na TVOJ OVLÁDACÍ PANEL na vrchnej lište. Následne v MOJE NASTAVENIA zvoľ položku VŠEOBECNÉ NASTAVENIA. Roluj dole a v časti "Možnosti dátumu a času" zvoľ správne časové pásmo a automatickú detekciu letného času. Roluj na spodok strany a potvrď uloženie zmien.

Odoslané súkromné správy

Pre ukladanie odoslaných súkromných správ do zložky Odoslané správy je nutné túto možnosť povoliť a to nasledovne: Klik na TVOJ OVLÁDACÍ PANEL, ďalej klik na VŠEOBECNÉ NASTAVENIA. Potom roluj nižšie a v sektore "Súkromné správy" povol možnosť "Ukladať kópie odoslaných správ štandardne v zložke moje Odoslané správy".

Vyhľadať vo FAQ

Zvoľ túto možnosť pokiaľ chceš vyhľadávať v texte FAQ ako aj v nadpisoch tém FAQ.

Zvoľ niektorú z možností pre špecifikovanie rozsahu vyhľadávania. "Akékoľvek slovo" umožní vyhľadať najväčšie množstvo možných výsledkov, avšak niektoré výsledky vyhľadávania nemusia byť relevantné. "Presne túto frázu" zvoľ ak chceš vyhľadať len výsledky obsahujúce presne zadaný celý text.