Konverzácia medzi užívateľom fotograf a užívateľom blaster