PDA

Zobraziť plnú verziu : Zoznam chybových kódov na SX4rgm
11-07-2008, 15:05
DTC P0010: Obvod ovládača polohy
vačkového hriadeľa (motor so systémom
VVT)
DTC P0011 / P0012: Poloha vačkového
hriadeľa - časovanie je príliš zrýchlené alebo
výkon systému / spomalený (motor so
systémom VVT
DTC P0031 / P0032: Nízky/vysoký riadiaci
obvod ohrievača HO2S (senzor-1
DTC P0037 / P0038: Nízky/vysoký riadiaci
obvod ohrievača HO2S (senzor-2
DTC P0101: Rozsah obvodu hmotnosti
vzduchu/výkon DTC P0102: Nízky vstup obvodu merania
prietoku vzduchu
DTC P0103: Vysoký vstup obvodu merania
prietoku vzduchu
DTC P0106: Rozsah/výkon absolútneho tlaku
v nasávacom potrubí
DTC P0107: Nízky vstup obvodu absolútneho
tlaku v nasávacom potrubí
DTC P0108: Vysoký vstup obvodu
absolútneho tlaku v nasávacom potrubí
DTC P0111: Rozsah/výkon obvodu teploty
nasávaného vzduchu
DTC P0112: Nízky obvod senzora teploty
nasávaného vzduchu
DTC P0113: Vysoký obvod senzora teploty
nasávaného vzduchu
DTC P0116: Rozsah obvodu teploty
chladiacej kvapaliny motora/výkon
DTC P0117: Nízky obvod teploty chladiacej
kvapaliny
DTC P0118: Vysoký obvod teploty chladiacej
kvapaliny

rgm
11-07-2008, 15:20
DTC P0122: Nízke napätie obvodu senzora
(hlavného) polohy škrtiacej klapky
DTC P0123: Vysoké napätie obvodu senzora
(hlavného) polohy škrtiacej klapky
DTC P0131 / P0132: Nízke napätie / vysoké
napätie obvodu lambda sondy (HO2S)
(senzor-1
DTC P0133: Pomalá odozva obvodu senzora
lambda sondy (HO2S) (senzor-1)
DTC P0134: Nebola zaznamenaná žiadna
činnost’ v obvode lambda sondy (HO2S)
(senzor-1
DTC P0137 / P0138: Nízke napätie / vysoké
napätie obvodu lambda sondy (HO2S)
(senzor-2
DTC P0140: Nebola zaznamenaná žiadna
činnost’ v obvode lambda sondy (HO2S)
(senzor-2
DTC P0171 / P0172: Palivový systém príliš
chudobný/bohatý
DTC P0222: Nízke napätie obvodu senzora
(pomocného) polohy škrtiacej klapky
DTC P0223: Vysoké napätie obvodu senzora
(pomocného) polohy škrtiacej klapky
DTC P0300 / P0301 / P0302 / P0303 / P0304:
Zistené náhodné vynechávanie zapaľovania
/ Zistené vynechávanie zapaľovania valca 1
/ valca 2 / valca 3 / valca 4
DTC P0327 / P0328: Nízky/vysoký obvod
senzora klopania motora
DTC P0335: Obvod senzora polohy
kľukového hriadeľa (CKP
DTC P0340: Obvod senzora polohy
vačkového hriadeľa (CMP)
DTC P0401 / P0402: Zistená nedostatočná/
nadmerná recirkulácia výfukových plynov
DTC P0403: Regulačný obvod recirkulácie
výfukových plynov
DTC P0420: Účinnost’ systému katalyzátora
pod prahovou hodnotou
DTC P0443: Obvod regulačného ventila
prečist’ovania systému odparovania paliva
DTC P0462 / P0463: Nízky/vysoký obvod
senzora hladiny paliva
DTC P0480: Riadiaci obvod ventilátora 1
(ventilátora chladiča)
DTC P0481: Riadiaci obvod chladiaceho
ventilátora 2 (ventilátor kondenzátora
klimatizácie)
DTC P0500: Porucha senzora rýchlosti
vozidla (VSS)
DTC P0532: Nízke napätie obvodu snímača
tlaku chladiacej zmesi klimatizácie
DTC P0533: Vysoké napätie obvodu snímača
tlaku chladiacej zmesi klimatizácie
DTC P0601 / P0602 / P0607: Interná chyba
kontrolného súčtu pamäte riadiacej jednotky
/ Programová chyba riadiacej jednotky /
Výkon riadiacej jednotky
DTC P0616: Nízky obvod relé štartéra
DTC P0617: Vysoký obvod relé štartéra
DTC P1510: Porucha záložného napájacieho
zdroja riadiacej jednotky motora
DTC P2101: Rozsah/výkon obvodu motora
regulácie ovládača škrtiacej klapky
DTC P2102: Nízke napätie v obvode
ovládacieho motora ovládača škrtiacej
klapky
DTC P2103: Vysoké napätie v obvode
ovládacieho motora ovládača škrtiacej
klapky
DTC P2111: Riadiaci systém ovládača
škrtiacej klapky - zaseknutý v otvorenom
stave
DTC P2119: Rozsah / výkon riadiacej skrine
ovládača škrtiacej klapky
DTC P2122: Nízke vstupné napätie obvodu
senzora (hlavného) polohy pedála
DTC P2123: Vysoké vstupné napätie obvodu
senzora (hlavného) polohy pedála
DTC P2127: Nízke vstupné napätie obvodu
senzora (pomocného) polohy pedála
DTC P2128: Vysoké vstupné napätie obvodu
senzora (pomocného) polohy pedála
DTC P2135: Korelácia napätia senzora
(hlavného / pomocného) polohy škrtiacej
klapky
DTC P2138: Korelácia napätia senzora
(hlavného / pomocného) polohy pedála
DTC P2227 / P2228 / P2229: Porucha
obvodu barometrického tlaku
DTC U0073: Komunikačná zbernica riadiacej
jednotky vypnutá
DTC U0101: Strata komunikácie s riadiacou
jednotkou prevodovky
DTC U0121: Strata komunikácie s riadiacou
jednotkou ABS / ESP1A-190
DTC U0140: Strata komunikácie s riadiacou
jednotkou karosérie

Suuzuukii
02-08-2008, 10:53
Rýchlo, jednoducho a jasne preloženie chyby:OBD2 Code Definitions (http://www.iequus.com/support/obd2_definitions.php) 8-)

A popis chýb (http://www.obd-codes.com/), čo ktorá vlastne znamená.

TomasSX4
24-04-2009, 15:08
Mne hodilo u1144 :-) Neviete co to je?

Suuzuukii
24-04-2009, 15:33
Mne hodilo u1144 :-) Neviete co to je?

Malo by to byť Communications Bus Fault

autospravca
24-04-2009, 16:12
Vie niekto poradiť kde je možne si objednať, alebo čo stoji diagnostika-hardver (v Slov, alebo Čeština) vozidla Suzuki. Kábel (norma OBDII) a notbuk už mám.