PDA

Zobraziť plnú verziu : Právna rubrika 1. Na čo má (mestská) polícia oprávnenie
 2. Autorské práva - ako na to
 3. Asistenčné služby Suzuki
 4. Nový cestný zákon
 5. STK a EK na nových autách
 6. 3x reklamácia a potom čo?
 7. Povinné zimné gumy v ČR od 1.11.
 8. Volať k nehode políciu?
 9. 90 km/h v obci?
 10. Zas nové lekárničky?
 11. Povinný hasiaci prístroj
 12. Individuálny dovoz/kúpa nového auta zo zahraničia
 13. Je GPS navigácia antiradar?
 14. Záruka a záručné podmienky
 15. Ako to je s povinnou výbavou v zahraničí?
 16. Záruka na klimatizáciu
 17. Pokuty za rýchlosť
 18. Povinnosť zimných pneumatík v Európe
 19. Vozidlo na leasing - zapožičanie inej osobe
 20. Terénne autá bez ochranných rámov
 21. Nové čipové techničáky
 22. Ochrana kupujúceho pri kúpe ojazdeného auta
 23. Nevybavená reklamácia do 30 dní
 24. Platnosť vodičských preukazov
 25. Povinnosť zimných pneu v SR od 15.11. do 31.3.
 26. Povinné zimné gumy v Nemecku
 27. Predĺženie záruky
 28. Tuning a legislatíva
 29. Ročná kontrola LPG zariadenia
 30. Záchranná ulička - Rakúsko a ostatné štáty
 31. STK/EK - technické a emisné kontroly
 32. Registračný poplatok nových vozidiel