PDA

Zobraziť plnú verziu : Grand Vitara 1999 - ... Prevodovka/Spojka 1. Ako radiť na Grand Vitare?
 2. Grand Vitara - používanie 4WD
 3. Radenie na GV 1,9 DDiS 2007
 4. Silné vibrácie rýchlostnej páky na novej GV
 5. Zvuky od radiacej páky po montáži Defend Lock
 6. Vibrácia od kardanu
 7. Nefunkčné priradenie 4WD za jazdy - GV 2000
 8. Redukcia
 9. Hučanie diferenciálu?
 10. Dodatočná montáž redukcie a uzávierky Grand Vitara 3dv.
 11. Olej do diferenciálu
 12. Smrad pri uzavretom diferenciále
 13. Ťažšie zaradenie jedničky za behu motora Grand Vitara
 14. Gufero zadný kardan - prevodovka
 15. Odvzdušnenie hlavného spojkového valca
 16. Gufero z rozvodovky na predný diferenciál
 17. Kardanove kríže
 18. Netesný zadný diferenciál
 19. Záber spojky na GV 2004
 20. Grand Vitara 1.9DDiS blika kontrolka N
 21. Nahodne nevypinanie spojky GV 2007
 22. Vymena spojkovej sady
 23. Automaticka prevodovka GV 2008